Spiritualitet og farver

Spiritualitet og farverSpiritualitet handler om at være forbundet til noget større end dig selv. Det er en meget abstrakt definition af ordet, men det er svært (hvis ikke umuligt) at forklare betydningen uden at være abstrakt. Nogle tror måske at spiritualitet er et synonym for tro, og forbinder det derfor med at være religiøs. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, selvom spiritualitet kan og bør være en del af religion. Spiritualitet kan også være en måde at udforske sig selv på, i form af meditation, bøn og fordybelse. Dette gør det muligt for en person at skabe harmoni og komme i balance. Spiritualitet kan også være en måde at komme i forbindelse med naturen på og få en bedre metaforisk forståelse af universet.

Traditionelt set opfattede man spiritualitet som noget religiøst, men væksten i sekularisme i den vestlige verden har i dag skabt hvad vi kender som sekulær spiritualitet. Det er et kulturelt fænomen, hvor man dyrker de spirituelle ideologier uden de religiøse rammer. Selvom der er visse ligheder med religiøs spiritualitet, så er motivationen der ligger bag meget anderledes. I sekularisme lægges der mere vægt på praksis fremfor tro, og i stedet for at fokusere på forholdet til det guddommelige, så handler det mere om indre fred hos den enkelte person.

Det er svært at definere spiritualitet, da vores opfattelse fra person til person er forskellig. Der er visse temaer der går igen, når det kommer til betydningen af spiritualitet og forbindelsen til det åndelige. Uanset om det er forbindelsen til Gud, religiøs overbevisning, forståelsen af sig selv, menneskeheden, naturen eller universet, så er denne forbindelse nøglen til definitionen af ordet. Spiritualitet handler om at føle denne forbindelse og vedligeholde den ved at leve på en åben og indsigtsfuld måde. Set i det lys kan betydningen af spiritualitet sammenlignes med en abstrakt form for bevidsthed.

Sammenhængen mellem spiritualitet og farver

Min side handler om farvernes betydning og selvfølgelig er der også en klar sammenhæng mellem spiritualitet og farver, ellers var denne tekst aldrig blevet skrevet. Du har formentlig hørt om aura farver og chakra farver, men kender du forskellen på de to? Hvis ikke, så får du forklaringen nedenfor.

Aura farver

Aura farverAuraer er områder med lysende energi, der omgiver en person som en slags glorie eller lysfelt. Aura farver kan ses eller opfanges af personer med intuitive evner, enten med deres fysiske øjne eller det tredje øje (også kaldet det indre øje). Auraer indeholder forskellige farver og folk med de rette evner, kan registrere andre menneskers dominerende energier ved farven på deres aura. Hver farve har forskellig betydning.

Aura farver kan blive påvirket af energierne fra andre mennesker omkring os. Hvis du f.eks. taler med en person, som virker skræmmende, så kan din aura skrumpe tilbage, da den anden persons energi skubber til den. Hvis du derimod føler dig stærk og ustoppelig, så vil din aura være tyk og solid, og det er usandsynligt at du vil føle dig intimideret af andres energier. Når du er forelsket, så vil dine aura farver nå helt ud til auraen hos personen du elsker, og de vil kombineres og skabe et lysfelt omkring jer begge. Bevæger i jer væk fra hinanden, så vil dele af jeres energifelt forblive hos jer.

Mennesker med kraftfulde auraer har masser af karisma, såsom berømtheder og politikere. Alle med en stærk tilstedeværelse, der kan tiltrække en menneskemængde, har sandsynligvis en tyk aura. På den anden side har folk som er bange eller generte ofte en meget tynd aura. Hvis du lever meget usundt, så kan du også have sorte områder i din aura. Hvis du mediterer eller laver spirituelt arbejde, så kan du udstråle guld, hvide eller lilla energier. Du kan også manipulere med dine energier og tilføje aura farver, når du har brug for dem. Hvis du f.eks. skal til at lave en stor salgspræsentation, så bør du måske tilføje noget rød til din aura. Skal du stoppe et slagsmål, så kan det være en fordel med guld eller grøn i din aura. Det du udstråler, kan i høj grad påvirke andre, så tænk dig om og vær ansvarlig når du manipulerer med aura farver.

For at opsummere, så er din aura det energifelt, som du udstråler fra din krop og som indikerer dit generelle humør, tilstand eller væremåde. Hvis du er øvet og dygtig til at arbejde med energier, så kan du ændre din aura. Hvor hurtigt ændringerne træder i kraft, afhænger af din nuværende situation.

Læs mere om aura farver.

Chakra farver

Chakra farverChakraer er energicentre inde i din krop, som er fastankrede. Hvert chakra relaterer til forskellige aspekter af dit liv, og hvert chakra har en bestemt farve. Dit rod chakra relaterer f.eks. til sikkerhed, stabilitet og tillid, og er rød. Dit hjerte chakra er grønt og vedrører medfølelse, kontakt med andre og kærlighed. Din hals chakra, som er blå, vedrører din evne til at kommunikere og udtrykke dig på.

Mens aura farver kan justeres baseret på det aktuelle humør og hensigt, er dine chakra farver mere fastankrede og rodfæstede. Det kræver væsentlig større ændringer i dit liv for at ændre på dine chakraer.

For at opsummere, er dine chakra farver en afspejling af din livssituation. En professionel kan bruge chakraer til at definere dine nuværende styrker og svagheder. Han eller hun kan derefter guide dig om, hvordan du foretager ændringer i dit liv, som senere bliver afspejlet i ændringer i dine chakra farver.

Læs mere om chakra farver.

Nu kender du forskellen på aura farver og chakra farver. Så ved du også, at du ikke skal spørge om hvilken farve din aura er, men derimod om dine chakraer. Selvom der ikke er noget i vejen med at kende dine aura farver, så kan de nemt ændre sig sammen med dit humør. Det er chakraerne, der fortæller din livshistorie.